İleri Mühendislik Hizmetleri / Analizler

İleri Mühendislik Hizmetleri / Analizler

İleri Mühendislik Hizmetleri / Analizler

Havacılık, Savunma,Otomotiv ve diğer sektörlere;

 
GENEL OLARAK;
 
LINEER STATİK ANALİZLER
LINEER DİNAMİK ANALİZLER
NONLINEER DİNAMİK ANALİZLER
KİNEMATİK ve DİNAMİK ANALİZLER
ÇARPMA ANALİZLERİ
DÜŞME, DEVRİLME ANALİZLERİ
SU ALTI PATLAMA ANALİZLERİ
MAYIN PATLAMA ANALİZLERİ
PENETRASYON ANALİZLERİ
SAC METAL ŞEKİLLENDİRME ANALİZLERİ
DÖVME ANALİZLERİ
OPTİMİZASYON ANALİZLERİ
FREKANS TABANLI ANALİZLER
YORULMA ANALİZLERİ
MULTİBODY DYNAMIC ANALİZLERİ
RIGID BODY DYNAMIC ANALİZLERİ
FLEXIBLE BODY DYNAMIC ANALİZLERİ
KİNEMATİK ANALİZLER
HEAT TRANSFER ANALİZLERİ
KONDÜKSİYON ANALİZLERİ
KONVEKSİYON ANALİZLERİ
RADYASYON ANALİZLERİ
AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ ANALİZLERİ
ÇOK FAZLI AKIŞLAR
SERBEST YÜZEY AKIŞLARI
KATILAŞMA
KATI SIVI ETKİLEŞİMİ
YANMA ODASI TASARIMI
KOMPRESSÖR VE PERVANE ANALİZLERİ
TURBİN ANALİZLERİ
MANİFOLD ANALİZLERİ
             
 
 
          OTOMOTIV SANAYİ
Sac parça şekillendirme analizleri
Dövme şekillendirme analizleri
Araç devrilme analizleri
Araç Çarpışma analizleri
Koltuk Çarpışma analizleri
Araç Titreşim analizleri
Döner cisimlerde rotor dinamiği analizleri
Motor titreşim takozu analizleri
Jant ve Lastik darbe analizleri
Şasi yorulma analizleri Araç aerodinamik analizleri
Emme manifoldu akış analizleri
Akustik performans ve kayıplar
 
SAVUNMA SANAYİ
Kara araçları ve platformları için mayın patlama ve şok analizleri
Deniz araçlarında su altı patlama ve şok analizleri
Deniz araçlarında  ek su kütleli dinamik cevap analizleri (Modal A.)
Top platformu patlama şoku analizleri
Alt ve yardımcı sistemler şok analizleri
Taktik tekerlekli araçlarda dinamik analizler
Kara araçlarında devrilme analizleri
Aktif kendini koruma ve patlayıcı mühimmat çarpışması analizleri
Suya çarpma hidrodinamiği analizleri
Sac metal kalıp  dayanım analizleri
Sac parça şekillendirme analizleri
Ekipman düşürme ve dayanım analizleri
Hava ve egsoz sistemleri analizleri
Radar Kesit alanı analizleri
Elektromanyetik girişim analizleri
 
DİĞER SEKTÖRLER
Medikal parçalarda gerilme ve deformasyon analizleri
Çelik yapılarda deprem analizleri
Beyaz eşyalarda düşürme analizleri
Vagonlarda şasi analizleri
Yer altı doğalgaz hatlarında basınç etkisi
Açık alanlarda Patlama basıncı ve basınç dalgası ilerlemesi
Açık alanlarda duman dağılımı